Feeds:
Berichten
Reacties

In het SER-energieakkoord staat dat alle woningen zonder energielabel een verplicht indicatief label krijgen. Oorspronkelijk zou het label vastgesteld worden op basis van kenmerken die bij het kadaster staan geregistreerd, zoals bouwjaar, type woning etc. Het aanzienlijke deel van onze woningvoorraad, gebouwd vóór 1980, zou op basis daarvan een rood label F of G krijgen, om aan te geven hoe energie-onzuinig deze woningen zijn.

Een woningbezitter die heeft geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen, kan via een eenvoudige procedure een gunstiger label verkrijgen. Mogelijk stimuleert dit de buurman of -vrouw die dat nog niet heeft gedaan, om het goede voorbeeld van de nabuur te volgen. Goed voor het comfort, de portemonnee en het milieu. Precies de beoogde “bewustwording”.

Simpel toch? Dus niet: de praktijk dreigt anders uit te pakken! Lees verder »

Advertentie

Na jarenlange discussie is het zover! Begin 2015 zal iedere Nederlander geïnformeerd worden over de mate waarin zijn woning energiezuinig is. Vanaf dat moment kun je een goed inzicht krijgen hoe dat persoonlijk er in jouw situatie uitziet. Hoe verhoudt zich bijvoorbeeld jouw energiehuishouding tot die van anderen in jouw buurt en wat voor maatregelen zijn interessant om je woning nog meer energiezuinig, maar ook vooral meer comfortabel te maken?

Mooi zult u zeggen, maar waarom dan een valse start? Wat dreigt is dat er aan een belangrijk deel van onze woningvoorraad een veel te positief label wordt toegekend. Hierdoor zal de maatregel bewoners van energie-slurpende woningen eerder in slaap sussen dan aanzetten tot het nemen van maatregelen. Wat is er precies aan de hand.…?

Het Energielabel vanaf begin 2015
Eerst een korte schets van wat ons te gebeuren staat. Vanaf 2015 gaat Nederland voldoen aan de afspraken die lang geleden binnen de EU gemaakt zijn. Maar dan wel met een geheel eigen oplossing. Die ziet er grofweg als volgt uit. Allereerst kennen we het ’formele’ energielabel, zoals dat al een tijdje bestaat en wordt opgesteld door een gecertificeerde E(nergie)P(prestatie)A(dviseur). Na een bezoek aan de woning berekent hij, met behulp van daarvoor speciaal ontwikkelde software, welke labelwaarde er aan de woning kan worden toegekend en registreert hij daarna dit met een label in de voor iedereen toegankelijke en door de overheid beheerde database. Lees verder »

Op de website van de SER houdt de commissie die de uitvoering van het Energieakkoord bewaakt, de z.g. Borgingscommissie, geïnteresseerden op de hoogte over de voortgang die gemaakt wordt. Hiervoor is een speciaal dashboard ontwikkeld. Het dashboard is een grafische weergave van de globale voortgang.

Ed Nijpels de voorzitter van deze commissie zegt daarover : “De implementatie van het Energieakkoord komt op stoom. Ons overlegsysteem werpt vruchten af en de uitvoering is continu te volgen op de website. We zitten nu in de fase dat de randvoorwaarden gereed zijn (of binnenkort gereed komen) die voor een stroomversnelling moeten zorgen. Met elkaar zullen we voortdurend alert moeten blijven op de voortgang.”

Lees verder »

Bron ENERGIEVASTGOED DOOR SIEBE SCHOOTSTRA  

Met de rijksbegroting 2015 is als onderdeel van de maatregelen voor de woningmarkt het “nieuwe” energielabel definitief geworden. Het nieuwe label heet “definitief” energielabel.

De naam voor het nieuwe label, “definitief” laat zich begrijpen door het geïntroduceerde “voorlopig” energielabel. Het huidige energielabel verliest haar status, al zal de grondslag voor de labelcategorie, de energieprestatieberekening en het energie prestatiecertificaat, opgaan in de nieuwe “energie-index”. Een en ander is in het voorjaarsakkoord al voorgesteld en aangekondigd, maar wordt nu ongewijzigd doorgezet. Lees verder »

Kruisbestuiving
De zoektocht naar een toekomst waarin duurzaam in onze energie kan worden voorzien kent vele onzekerheden, maar vormt ook een bron van creativiteit. In een wereld waarin wereldwijd simultaan kennis gedeeld kan worden, mogen we optimistisch zijn dat uiteindelijk de sleutel voor een duurzame toekomst gevonden zal worden  Wat doe je als iemand het initiatief neemt een web te weven van verschillende blogs en websites waarmee content uit gewisseld wordt en zegt het leuk te vinden een bijdrage te leveren aan je blog/website. Met plezier aanvaarden! Het onderwerpen van Willemijn: ‘Zonne-energie’ sluit goed aan waar wij ons mee bezig houden ‘energie besparing’. 

Hieronder dus de bijdrage van Willemijn Trommelen

ZonWaarom Zonne-energie
Omdat de wereldbevolking, met daarbij de welvaart, blijft groeien, is er steeds meer energie en voedsel nodig. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, is het belangrijk dat de energie en het voedsel duurzaam geproduceerd wordt, dus met minder CO2 uitstoot en minder afval. Zonne-energie voldoet aan deze voorwaarden en dus is de zon een uitstekende energiebron.

Zonne-energie is warmte en licht dat afkomstig is van de zon. Er zijn verschillende redenen om over te gaan op zonne-energie.

De zon is altijd beschikbaar
De eerste reden om over te gaan op zonne-energie is omdat de zon altijd beschikbaar is en er dus altijd zonne-energie opgewekt kan worden. Natuurlijk verschillen het aantal zonuren per seizoen en zelfs per dag, waardoor het dus iedere dag verschilt hoeveel zonlicht er opgevangen kan worden. Zelfs wanneer het bewolkt is kan er nog zonne-energie worden geproduceerd. De intensiteit van het zonlicht is dan wel minder en de opbrengst zal dan ook minder hoog liggen dan op een zonnige dag.

Energiebesparing
Als u over zonne-energie beschikt wordt de reguliere stroom van uw energieleverancier aangevuld door zonne-energie. Hierdoor verbruikt u minder van uw ‘eigen’ energie, waardoor u energie bespaart. Het is uiteraard ook mogelijk om met zonne-energie in uw gehele energie te kunnen voorzien. Lees verder »

Over de keuzes bij het verplicht invoeren van een energielabel op alle Nederlandse woningen is al veel geschreven. EU-afspraken hierover worden binnen de huidige politiek voorgesteld als ’onzinnige regels die Brussel ons oplegt’. Terwijl onze eigen VROM (herinnert u zich dit ministerie nog?) het verplichte energielabel zelf heeft bedacht!

Op zijn ‘Nederlands’ is er lang en uitgebreid ’gepolderd’ over het ooit door minister Donner ingediende wetsvoorstel tot verplichtstelling van het label in Nederland, toen dit in veel EU landen al lang was ingevoerd. Uiteindelijk is er, in het kader van het Energieakkoord, tot een regeling besloten die de vereniging van makelaars VBO schertsend samenvat als het energielabel voor dummies! Het goede nieuws is dat de regeling een zogenaamd indicatief label toekent aan iedere woning, als deze nog niet van een ’gecertificeerd energielabel’ is voorzien. Lees verder »

21Een consortium van bedrijven, gesteund door onderzoeksinstituten in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, zou een megafabriek á la Airbus (de Europese vliegtuigbouwer) willen bouwen om zo de Chinese industrie op kosten te kunnen verslaan.

Met het plan zou een investering van circa € 1 mrd gemoeid zijn. Volgend jaar zou het consortium met een proeffabriek willen beginnen, om in 2018 met de grootschalige productie van zonnepanelen te beginnen. De productiekosten zouden dan 20% lager kunnen uitvallen dan in China. De financiering van een proeffabriek zou in de laatste fase zijn.

Berlijn reageert positief
De Duitse krant Süddeutsche Zeitung onthulde de plannen dinsdag, zonder overigens namen van deelnemende bedrijven te kunnen geven. De grootste Europese producent in de zonne-energiesector, het Duitse Solarworld, wilde tegenover de Duitse krant wel aangeven dat zij niet meedoet aan het initiatief. Het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels laten weten de plannen met interesse te zullen volgen. Lees verder »

De installatie branche is nog onbekend met inhoud en gevolgen van het energieakkoord maar is positief over de invoering van het energielabel vooral in relatie tot een daarbij te verstrekken maatwerk advies. Zoals blijkt uit een onderzoek van USP Marketing consultancy.

Lees verder »

28 februari 2014 • Bron: Bouwend Nederland

Bouwend Nederland heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor grootschalige invoering van het energielabel voor bestaande koopwoningen. Met het tekenen van het SER-energieakkoord is de kogel nu door de kerk. Vanaf begin 2015 verstrekt de Rijksoverheid een indicatief energielabel aan alle huiseigenaren en verhuurder die zo’n label nog niet hebben. Ook Meer Met Minder zal al vanaf het voorjaar van 2015 een indicatief energielabel gaan inzetten om particuliere woningeigenaren te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken. Voor de bouwsector zijn dat soort investeringsprikkels mooie winst.

In Nederland staan 4,2 miljoen particuliere woningen. Een aanzienlijk deel daarvan kan worden verduurzaamd, maar de drijfveer voor de huizenbezitters om dat te doen, ontbreekt. “We hebben de afgelopen jaren veel geprobeerd”, zegt Joep Rats, directeur economische zaken en verenigingszaken van Bouwend Nederland. “Nu het SER-akkoord is getekend, ontstaat er een bredere beweging van onderop.” Lees verder »

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) geeft de publicatie ‘De rekening voorbij’ uit om de maatschappelijke discussie over energie in een breder kader zetten.
Hoeveel energie gebruiken we eigenlijk, of beter gezegd, wat is ons beslag op energiedragers? En wat zijn de mogelijkheden en beperkingen met fossiele c.q. duurzame bronnen om in het energiegebruik te voorzien. Startpunt daarbij is dat het gemeten energiegebruik slechts het topje van de ijsberg blijkt te zijn.

Lees verder »

%d bloggers liken dit: