Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Europa’

Horizon 2020 staat voor het Europese Research, Development en Innovatie programma  2014-2020, met een door de Commissie voorgesteld budget van maar liefst 80 miljard euro dat de opvolger zal zijn van het 7e R/D kaderprogramma. De I van innovatie is er nadrukkelijk bijgekomen en staat, zoals Robert Jan Smits (Directeur Generaal voor EU R/D/I) het verwoord, voor de uitdaging waar de commissie zich gesteld heeft om de ‘cultuuromslag te realiseren van de sterk technologische insteek van de voorgaande Kaderprogramma’s, naar een meer vanuit de burger, de maatschappij geformuleerd programma: ‘kijkend vanuit de mensen zelf’.  Directoraat Generaal R/D/I zal daarvan, veel meer dan vroeger het geval was, een centrale functie gaan vervullen. Ook voor de initiatieven die door de andere DG’s zoals bijvoorbeeld DG Energy en DG ICT worden genomen

(meer…)

Read Full Post »

ECCREDI’s contribution to E2BA Roadmap
Since 2008 sales for A-labelled cars in the Netherlands have increased by more than 45% decreasing the overall CO emissions of the Dutch automotive sector by 17.4% 

Sectors such as the automotive industry and household appliances show the enormous potential for the building industry in succeeding in bringing energy labelling into hearts and minds of the EU citizen. The energy label is a key success factor in improving the energy performance of the built environment. Under the Energy Performance of Buildings Directive, all new buildings will need to meet “nearly zero energy” standards from the end of 2020 . However, new buildings are a distinct minority of the building stock and with low replenishment rates, it will be crucial to incentivise the more than 50% of private owners to seriously improve the energy performance of their existing properties. In order to achieve this a reliable energy label that has the trust of the market and is of benefit to consumers is crucial. (meer…)

Read Full Post »

Keukens en meubelen worden ook verkocht op emotie en trend. Dat is de kop die Jan Oeij, hoofdredacteur van het blad Dak+Bouw, meegaf aan het interview over duurzame ontwikkelingen. Energiezuinig bezig zijn, is goed voor de portemonnee.  Geeft aanleiding tot een goed gesprek: wie bespaart wat en op welke manier. Een paar zonnepanelen op het dak vinden de meeste mensen niet mooi. Echter een voldak oplossing is wel mooi om te zien, gemakkelijk aan te brengen en kan al snel een rendabele investering zijn. Er zijn vele specifieke energiebesparende maatregelen voor het eigen (huur)huis die goed zijn voor de portemonnee  en waarvan het comfort direct merkbaar is. Dus warme voeten voor allemaal en bovendien zullen je vrienden concluderen dat je de tijdgeest goed begrijpt.

Lees verder  Interview Dak+Bouw

Read Full Post »

Ik was gevraagd als klankbord op te treden en werd op het Helen Parkthurst College in Almere ontvangen door Niki en Alex Tess. Twee zelfbewuste tieners. die midden in hun eindexamen 6 vwo zitten, maar toch tijd en motivatie hebben voor een bestuursfunctie van de stichting Horstship.  Een indrukwekkend verhaal. Horst van Woersem, een biologiedocent die drie jaar geleden overleed, maar als hoofd van de milieugroep zo’n impact heeft gehad dat zijn droom voortleeft: het bouwen van een earthship in de schooltuin samen met zijn leerlingen. Niki en Alex Tess: ‘Horst was een inspirerende man die als je hem met zijn stralende ogen in de gang tegenkwam je even bewust maakte van het belang om goed voor onze aarde te zorgen.  Die ook iedereen zover kon krijgen mee te doen met zijn projecten. Leerlingen die de ene week nog zeiden dat ze het niets vonden, stonden de week erop in hun vrije tijd papiertjes te prikken bij een opruimactie’.

(meer…)

Read Full Post »

Wie luistert naar de introductie van de Energy Outlook 2011 door nieuwe Executive Director van het IEA (International Energy Agency) kan nauwelijks geloven dat dit de zelfde Maria is die nog zo kort geleden het ministerie van Economische zaken (en Energie benadrukt ze) aanstuurde. Een ministerie dat onder haar leiding de bouw van een aantal  kolencentrales ondersteunde en naliet om een gedegen lange termijn visie op de verduurzaming van onze energievoorziening te formuleren alsook de beleidskaders daarvoor  te ontwikkelen.

(meer…)

Read Full Post »

Waar ik ook was de laatste weken de getoonde staatjes over de plaats van Nederland op de duurzaamheidladder is ergens bungelend onderaan. Zeker als het gaat over het aandeel duurzame energie in onze energie huishouding, dan bezetten wij binnen de EU nog net niet de laatste plaats, maar lijkt het dat wij sterk ons best doen die snel te bereiken. In Brussel hoor ik dan ook veel verbazing over wat er in Nederland de laatste jaren is gebeurd. Werden wij als één van de vele voorbeelden ooit gezien als de belangrijkste initiatiefnemer voor de invoering van ‘energie-labeling’ voor de bebouwde omgeving, nu laten we vele landen voorgaan bij de invoering daarvan.

(meer…)

Read Full Post »

E2BA

The Efficiënt Building Association is een van de public privat partner (PPP) initiatieven die door de Europese commissie is gelanceerd op het gebied van duurzame energie.

Het initiatief staat voor het leveren van concepten die op district niveau of dat op het niveau van ‘het gebouw’, zullen leiden tot aanzienlijke reductie in energieconsumptie.
De E2BA-doelstelling is om in de periode 2009-2019 research en demonstratie projecten te initiëren tot een bedrag van 2 miljard euro. De Europese Commissie en de industrie hebben zich voor de periode 2010-2013 ieder tot een bedrag van 500 miljoen gecommitteerd. www.e2b-ei.eu.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: