Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘trias energetica’

De woning is in 2003 ingrijpend verbouwd en dat betekent bijvoorbeeld dat de fraaie aanbouw ontworpen is overeenkomstig de in 2003 geldende normen. Zoals heel veel woningen van ‘zekere’ leeftijd dus een mengvorm van goed geïsoleerd tot nog puur natuur. Hier geldt dat naast de nieuwbouw het dak tot op zekere hoogte geïsoleerd is, er zo hier en daar dubbel glas is aangebracht en dat men beschikt over een HR 100 combivat ketel met optimale regeling voor ruimteverwarming en de warmwatervoorziening.

(meer…)

Read Full Post »

Om een label F te scoren in een vrijstaande woning bouwjaar 1934, moet er al hard gewerkt zijn aan het verbeteren van de energieprestatie. En dat is er dan ook. In de garage staat een HR 107 ketel, weliswaar buiten de thermische schil, maar door de eigenaar van een warme jas voorzien.
Veel ramen zijn uitgevoerd in dubbel glas, soms in HR uitvoering of van voorzetramen voorzien. De laatste tellen in de labelwaardering mee op een zelfde niveau als gewoon dubbel glas. Ook het dak is redelijk geïsoleerd. De vloer is voor zover de kruipruimte bereikbaar is van TONZON isolatie voorzien. Al met al dus niet langer een Hummer als huisdier maar toch nog wel ver weg van een energieneutraal huis. (meer…)

Read Full Post »

Ook al heb je de kwalificatie ‘EPA adviseur’ verworven, je dient jezelf als beginnend Energie Prestatieadviseur(EPA) bescheiden op te stellen. Dat blijkt al snel bij mijn eerste vingeroefening met de software om mijn eerste formele Energielabel af te melden. Voor dit label, een eengezins-tussenwoning, kreeg ik een aardige waslijst aan uit te voeren correcties teruggestuurd. Toen ik dus werd gevraagd advies te geven bij de renovatie van een woning uit 1903 heb ik daar, met redelijk wat ‘slagen om de arm’ positief op gereageerd. (meer…)

Read Full Post »

Zonne-energie is hot als je afgaat op het succes van de acties van bijvoorbeeld Urgenda, Natuur en Milieu en de Vereniging Eigen Huis. Samen inkopen met korting maakt dat je nu jezelf al van stroom kan voorzien tegen een prijs lager dan dat je via het net betaald. Toch heb ik zelf nog enige twijfel om deze stap te zetten. Uiteindelijk doe je zo een investering voor 30 jaar en de ontwikkelingen in het veld van Zon-PV zijn gigantisch. Algemeen advies aan anderen is: volg je hart maar wel met de trias energetica voor ogen. Dus eerst die isolatie op orde voordat je de volgende stappen zet. Voordeel om de investering in Zon-PV nog even uit te stellen is in ieder geval dat dit het volgen van de ontwikkelingen op dit gebied extra spannend maakt. In het zelfde stadium als ik? Volg dan de laatste nieuwtjes op dit gebied.
Lees verder: Krantenknipsels

Read Full Post »

De malaise in de bouwsector is groot. Een woningmarkt die op slot zit en een overaanbod aan kantoorruimte waardoor ook die markt een dieptepunt meemaakt. Opvoeren van de energieprestatie van de bestaande bouwvoorraad is in de huidige tijd misschien wel de belangrijkste sleutel om de bouwmarkt weer op gang te krijgen. Kortom werk aan de winkel voor het onlangs door minister Spies gelanceerde Bouwteam om juist die kant van de markt van een impuls te voorzien.
(meer…)

Read Full Post »

In een eerder blog ‘Het ene Label is de Andere niet’ schreef ik over een eerste stap in mijn ontdekkingstocht over het verbeteren van de energieprestatie van de eigen woning en de motivatie van waaruit ik die onderneem. Aangezien ‘nieuwbouw’ jaarlijks maar 1% omvat van de totale voorraad en vervanging zelfs maar 0.25%, dient het opwaarderen van de energieprestatie grotendeels plaats te vinden in bestaande gebouwen.

(meer…)

Read Full Post »

Ik haak daarbij in op het principe van de Trias Energetica ooit door SenterNovem, nu onderdeel van het Agentschap NL, in Nederland geïntroduceerd en nu in de wereld van duurzaam omgaan met energie een bekend begrip. Deze staat voor de volgende wijze van kijken naar de energietransitie. Als eerste wordt dan gekeken naar het besparingspotentieel. Ten tweede naar de mate waarin duurzaam opgewekte energie aangewend kan worden en als laatste hoe het restant van de energiebehoefte ingevuld wordt door het zo efficiënt en schoon mogelijk gebruik van fossiel.

(meer…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers liken dit: